Феодалната структура на администрацията е причина за огромните щети от наводненията

През 2005 г. България беше връхлетяна от едно от най-големите наводнения през последните години. Още през 2007 г. експертна група

виж повече

Журналисти за прозрачно управление очаква отговор от вицепремиера по еврофондовете по Скандалната Методология за финансови корекции

  Уважаема госпожо Златанова, На 15 април 2014 г. Министерския съвет публикува за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение

виж повече

Условия за финансово подпомагане на спортни дейности и строителството и ремонта на спортни обекти

Пълната липса на прозрачност при подпомагане на спортни дейности налага приемане на нова наредба

Министерството на младежта и спорта публикува за обществено обсъждане проекти на две наредби – Наредба за финансово подпомагане на спортни

виж повече

50 общини вече не искат да изпълняват проекти

Финансова несъстоятелност заплашва санкционираните общини, предупреждават от НСОРБ

„Финансови корекции в размер 129 милиона лева заради новооткрити нарушения при обществени поръчки по проекти са наложени на близо 50

виж повече

Скандалната Методология за определяне на финансовите корекции

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Методология за определяне на финансови корекции,

виж повече

ПМС одобрява допълнителните разходи по бюджета на Министерството на културата

ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата С проекта се цели осигуряване финансирането на фестивали

виж повече

Такси за кандидатстване и обучение в държавните ВУЗ за учебната 2014/2015 година

Проект на Постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 година

виж повече

Комисията за защита на потребителите става агенция към икономическото министерство

Независимият орган Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще се превърна в изпълнителна агенция на подчинение на Министерството на икономиката,

виж повече

Вече са известни схемите по оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Ще бъдат стартирани и нови процедури по ОП „Административен капацитет” за изтеклия програмен период

Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление

виж повече

КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

Изискването на Агенция по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на

виж повече

Валентин Николов: Закриването на БИМ може да обслужва прането на пари чрез хазарт

Трета седмица сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ очаква отговорите на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) на въпросите на бизнеса

виж повече
1 10 11 12 13