Парламентът прие правила за попълване на Инспектората на ВСС

Кандидатите ще бъдат проверявани за принадлежност към бившата ДС и разузнавателните структури на армията

В петък депутатите гласуваха процедурни правила за предлагане, изслушване и избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС).

виж повече

Отпада давността за престъпления по време на тоталитаризма

Промените бяха въведени с приетите на второ четене изменения и допълнения в Наказателния кодекс

Отпада давността за наказателното преследване на престъпления по време на комунистическия режим. Това решиха депутатите по време на второто гласуване

виж повече

Данъци в подкрепа на раждаемостта

Автор: Владислав Дацов

Данъците могат, а може би дори трябва, да бъдат чудесен инструмент за регулиране на най-различни обществени отношения. С тях могат

виж повече

Неадекватният и популистки законопроект за изменение и допълнение на НК

Автор: Владислав Дацов

Вчера (4-ти август) около 22:30 ч. поради някаква причина, неизвестна и на мен самия, все още преглеждах обяви за работа

виж повече

Тайната на осиновяването – другата гледна точка

Автор: Владислав Дацов

Напоследък много се заговори за отпадането на тайната на осиновяването, която е предвидена в сега действащия Семеен кодекс (СК). Изглежда

виж повече

Практичен поглед върху категоризацията на заведенията

Автор: Владислав Дацов

Ако сте решили да се занимавате с хотелиерска, ресторантьорска или друга сходна дейност, то със сигурност за Вас ще бъдат

виж повече

Редуцираните ДДС ставки или „Царят дава, пъдарят не дава!“

Автор: Владислав Дацов

Тази статия цели да развенчае един мит и да даде едно решение на наболели въпроси от последните години под формата

виж повече

Да се категоризираш или да не се категоризираш? Това е въпросът

България е единствената страна, прилагаща тромавата и крайно неподходяща 5-звездна категоризационна система при ресторантите и баровете
Автор: Милан Радославов

Знаете ли с колко звезди е категоризирана кварталната ви кръчма? Не?! Не знаете дори, че съществува подобно изискване за категоризиране

виж повече

Закони ще се приемат само след оценка на въздействие и обществено обсъждане

Измененията на кодекси, закони, правилници и наредби да се приемат след като има оценка за въздействието им.  А минималното обсъждане

виж повече

За баницата и бозата

Автор: Павел Иванов, Професионално обединение на държавните служители

Поводът за тази публикация е обществената консултация за нова наредба на Министерството на туризма с дълготo наименование: Наредба за изискванията към

виж повече

Стартира националното обсъждане NGOREFINE

Българските юридически лица с нестопанска цел днес са подложени на несъразмерна, в сравнение с търговците, регулаторна и административна тежест. Таксите

виж повече

ВАС отмени постановлението на МС за минималната заплата

Правителството няма да обжалва решението на съда, а ще прегласува постановлението, спазвайки процедурите
Автор: Обновена

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Йордан Константинов и членове Светлозара Анчева и Маруся Димитрова е отменил постановлението

виж повече

Министърът на културата е безразличен към състоянието на ансамбъл „Филип Кутев“

Ето пълният текст на писмото, изпратено до министъра на културата на 23 януари и на 9 февруари: „Уважаеми господин Рашидов,

виж повече

Унгарски сценарий – жестоки такси спират достъпа до обществена информация

Институциите ще предоставят информация за повторно използване безплатно

Министерството на транспорта публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

виж повече
1 9 10 11 12 13 14