Европейската комисия провежда обществена консултация за преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Европейската комисия кани заинтересованите да дадат предложението си по насоките за оценка на въздействието. Можете да изпратите предложенията си на следния

виж повече

Хижите отново ще се регистрират отделно от заведенията за хранене в тях

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува за обществено обсъждане проект на Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и

виж повече

Порталът за обществени консултации – една добра практика

Автор: Иван Александров

От 2008 г. в администрацията на Министерския съвет се поддържа Портал за обществени консултации. Той се намира на адрес www.strategy.bg.

виж повече

Атакуват високите такси за обжалване на обществени поръчки

Автор: в. "Труд"

При повече от половината обществени поръчки в България има нарушения на закона. Това показват данните на Агенцията за държавна и

виж повече

Възстановиха школата по публични финанси, но намалиха издръжката и на 14 хил. лева

Правителството възстанови статута, функциите и дейността на Школата по публични финанси като част от структурата на Министерството на финансите и

виж повече

Възстановяват закрита преди два месеца школа на МФ

Трима служители в Школата по публични финанси ще си разделят 44 000 лева до края на годината

Министерството за финансите е изпратило за обществени консултации проект на постановление, с което се възстановява закритата преди два месеца школа

виж повече

Отмениха правилника на община Ветово заради неясни мотиви

Причините за приемане, целите и финансовата обосновка трябва да бъдат много ясно описани в доклада

С Решение от 27.06.2014 г. на Административен съд – Русе отмени Решение № 454 по Протокол № 34 от 30.01.2014 г.

виж повече

Тайно режат от Българския институт по метрология 30 служители

След като в продължение на година министерството на икономиката и енергетиката обмисляше закриване на Българския институт по метрология в последните

виж повече

Орешарски забранява разглеждане на материали без да е минал 14 дневен срок за консултации

Бобева: Никой не иска да коментира, независимо от това колко време се предоставя

Дискусия, засягаща общественике консултации, проведена на заседанието на Министерският съвет на 9 юли: Точка 4 Доклад относно одобряване на Втория

виж повече

Наредбата за вещите лица падна във ВАС – нарушава редица закони

Автор: http://www.mediapool.bg/naredbata-za-veshtite-litsa-padna-vav-vas-narushava-reditsa-zakoni-news217412.html

Тричленен състав на Върховният административен съд (ВАС) излезе с безпрецедентно решение за отмяна на цялата наредба, която регулира назначаването на

виж повече

Отмениха Наредба на МОСВ поради липсата на доклад

В представената от МОСВ снимка - разпечатка от интернет страницата фигурира единствено проектът за наредбата

С Решение № 481 от 2014 Г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 13 Юни 2014 г. Върховният административен съд, по

виж повече

Наредба на общинския съвет Хасково отменена заради неспазен с един ден срок за обществени консултации

Съгласно правилото за броене на сроковете, предвидено в чл.60, ал.5 от ГПК, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден

С Решение № 367/09.06.2011 г., Административен съд Хасково отменя направеното изменение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред,

виж повече

Отмениха и наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Куриоз: министърът на правосъдието отговаря на становището на МВР месец след като е подписал и обнародвал наредбата

С Решение № 2305 от 18.02.2014 г. Върховният административен съд отмени Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за

виж повече
1 9 10 11 12 13