EС трябва да означава, преди всичко друго, европейска сигурност

Автор: Проф. Георги Димитров, jeanmonnetexcellence.bg

„Анализът на досегашния опит на председателствата показва, че приоритетите трябва да се съобразени с актуалната икономическа и политическа обстановка и

виж повече
1 2 3 109