Парламентът гласува кариерен бонус за членовете на ВСС

Парламентът гласува окончателно промените в Закона за съдебната власт, с които се въвежда кариерен бонус за членовете на ВСС. Ето и текстовете, които бяха приети: 1. Магистратите ще бъдат отстранявани от длъжност ако прокуратурата им повдигане обвинение за тежко престъпления, а не само, както досега за престъпления, свързани със службата им. 2.  Настоящите членове на съдебния съвет ще могат да се върнат на по-добри позиции в съдебната система, след приключване на мандата им през октомври – т.е. създаде се възможност за прескачане на конкурсното начало. Инспекторите на ВСС също ще се възполцват от кариерния бонус, но за тях има ограничение да се връщат в „съответния орган“ – който е бил съдия си остава такъв, който е бил прокурор – също. 3. Всички магистрати ще са длъжни да декларират членство в каквито и да е организации, а не само както досега – новоназначените магистрати. Декларирането трябва да стане в срок от 30 дни след влизането на закона в сила. 4. Промените разширяват и забраната на магистратите да участват в търговска дейност като се записа допълнението „под каквато и да е форма, лично или чрез други лица“. 5. Към ВСС се създава нов орган Съвет за партньорство, който трябва да осъществява диалог по професионалните интереси на магистратите. На практика той дублира съществуващият граждански съвет към ВСС, който работи от 2012 година. Различното е че в съвета за партньорство ще могат да членуват организации, чиито членски състав е не по-малък от пет процента от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *